Alert Section

A i Z i'r Gwasanaethau'r

A i Z i'r Gwasanaethau'r yn Sir y Fflint

Ll
 • Lleihau'r Dreth Gyngor

  Os mai chi sy'n gyfrifol am dalu Treth y Cyngor ac os ydych chi ar incwm isel, gallai fod modd i chi gael help i dalu eich bil Treth y Cyngor i gyd neu ran ohono.

 • Lleoedd Ysgol Cyfrwng Cymraeg

  Ydych chi wedi ystyried anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg?

 • Lleoliadau profiad gwaith

  Rydym yn cynnig amrywiaeth o un neu ddwy wythnos o leoliadau profiad gwaith mewn nifer o adrannau o fewn yr Awdurdod.

 • Llety â Chymorth

  Mae Cyngor Sir y Fflint yn comisiynu nifer o Brosiectau Tai â Chymorth sy'n anelu at weithio gyda phobl sy'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

 • Llety â Chymorth

  Mae Cyngor Sir y Fflint yn comisiynu nifer o Brosiectau Tai â Chymorth sy'n anelu at weithio gyda phobl sy'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

 • Llifogydd

  Beth i'w wneud os bydd llifogydd

 • Llifogydd a draeniad

  Cyfrifoldeb dros llifogydd ar briffyrdd, draeniau, carthffosydd a'r prif gyflenwad dŵr

 • Llosgiad Golosg

 • Llwybrau Trefi a Threftadaeth

  Camwch yn ôl mewn amser a darganfod gorffennol Sir y Fflint, o gestyll i adfer diwydiannol, bryngaerau a henebion.

 • Llyfrgelloedd

  Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint.

 • Llythyr gan y Bwrdd Iechyd am coronafirws a'r brechlyn

  Betsi Cadwaladr University Health Board vaccination letter

 • Llywodraethwyr

  Mae gwybodaeth sy'n berthnasol i Lywodraethwyr i'w gweld yma.